آیین نامه ها
1 2

25 فروردين 1397
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (بخش ایثارگران)
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396)

 

25 آذر 1396
جهت اطلاع ایثارگران
قانون برنامه پنجم توسعه درباره استخدام ایثارگران

 

30 مهر 1396
ثبت نامه آزمون استخدامی ادارات کل دادگستری استانها شروع شد.

 

29 شهريور 1396
آخرین تغییرات مربوط به کسر خدمت در سهمیه ایثارگری و عضویت در بسیج

 

16 شهريور 1396
چگونگی بهره مندی واستفاده جانبازان از تقلیل یا کسر کار

 

26 تير 1396
آیین نامه اجرایی ماده(12)قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

 

18 خرداد 1396
دستورالعمل رسیدگی به امور ایثارگران

 

20 فروردين 1396
ماده 2 – وظایف شورای امور ایثارگران دانشگاه

 

13 اسفند 1395
آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

 

22 بهمن 1395
دستورالعمل رسیدگی به امور ایثارگران(وزارت بهداشت)

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >